HjemBloggSlik kan foreldre begrense koronasmitte i barnehagen

Slik kan foreldre begrense koronasmitte i barnehagen

Korona i barnehagen – slik kan du bidra for å stoppe smitte

Koronapandemien har utvilsomt vært ekstra utfordrende for landets mange barnehager. For å begrense smittespredningen har regjeringen derfor kommet med en veileder med råd og støtte til barnehagene. Mange barnehager har også innført en rekke egne retningslinjer for å begrense smittespredningen, men hvordan kan du som forelder bidra?

Barnehager har lenge hatt et rykte på seg for å være rene smittepøler. Hvorvidt det er fortjent eller ikke kan diskuteres, men mange småbarnsforeldre vil nok kunne skrive under på at det er mye sykdom blant landets barnehagebarn. Spesielt det første året i barnehagen som synes å bestå av en uendelig lang rekke omgangssyker og luftveisinfeksjoner, noe som ofte også smitter over til de voksne.

Da koronapandemien kom til Norge var nok mange derfor veldig skeptiske til hvordan det ville være mulig å overholde et godt smittevern i barnehagene. For til tross for at de barnehageansatte gjør sitt ytterste for å opprettholde en god hygiene i barnehagen, er det svært vanskelig å begrense smitte mellom små barn. De minste barna elsker å putte ting i munnen, det er faktisk en viktig del av læringen de første par årene. Barn er også veldig fysiske med lekekameratene sine, de elsker å klatre og rulle over hverandre.

Og så er det jo slik at det å hoste i albuen eller snyte seg så snart snørret surkler i nesa, ikke akkurat er øverst på prioriteringslisten hos en overaktiv treåring.

Det å begrense spredningen av korona blant alle landets barnehageunger har derfor vært en real utfordring, noe de fleste barnehager synes å ha tatt på strak arm. Barnehagene er imidlertid avhengige av at foreldre opptrer som gode støttespillere og legger forholdene så godt som mulig til rette slik at den nye hverdagen i barnehagen går smidig. Her er noen tips til hvordan du som forelder kan bidra.

Hold barnet hjemme ved symptomer på korona

Barn i barnehagealder blir heldigvis sjeldnere syke av covid-19 og dersom de først blir syke får de som regel et mildere forløp enn oss voksne. Det at små barn får færre og mildere symptomer kan ifølge Folkehelseinstituttet også tyde på at de i liten grad smitter andre. Dette er riktignok et tema man ikke har tilstrekkelig kunnskap om ennå og foreldre bes derfor om å alltid holde barn hjemme fra barnehagen ved symptomer – selv om de er milde.

De vanligste symptomene er de samme som ved forkjølelse og influensa, det vil si hoste og/eller feber. I tillegg får noen nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk.

Dersom barnet skulle bli syk mens det er i barnehagen, er det viktig at du henter barnet ditt så raskt som mulig. Folkehelseinstituttets råd er at barnet venter i et eget rom sammen med en ansatt til foreldrene kommer. Den ansatte skal helst holde en til to meters avstand, men skal ta hensyn til barnets alder og omsorgsbehov. Ansiktsmaske skal brukes om det ikke er mulig å holde stor nok avstand.

Hvis barnet ditt bare har lette luftveissymptomer uten feber, er det ifølge Folkehelseinstituttet ikke nødvendig å ta en covid-19 test. I slike tilfeller holder det at du ser an tilstanden og lar barnet være hjemme i inntil 48 timer. Men om barnet ditt ikke viser tegn til bedring etter disse timene, anbefaler de at du tar kontakt med fastlege eller legevakt for å vurdere om barnet trenger å få en test eller legetilsyn.

Det er viktig å merke seg at Folkehelseinstituttet i sin veileder skriver at noen barn, spesielt de som er yngre enn ti år, kan få komme tilbake til barnehagen etter en luftveisinfeksjon til tross for at de har restsymptomer. Dette kan for eksempel være rennende nese, uansett hvilken farge snørret har, eller litt hoste. Det viktigste er at allmenntilstanden er god og at barnet virker å være tilbake i sin vanlige form.

Regnbuen i barnehager har blitt et symbol under korona som forteller oss at alt blir bra

Følg barnehagens korona-retningslinjer

Som forelder er det viktig at du setter deg inn i hvilke korona-retningslinjer som gjelder for akkurat din barnehage, da de kan variere. Regjeringen har laget en egen veileder med råd og støtte til barnehagene under koronapandemien. Når det gjelder smitteforebyggende tiltak er disse inndelt i tre nivåer basert på trafikklysmodellen. Felles for alle nivåene er at ingen syke skal møte i barnehagen, hygienen i barnehagen må være god og at barnehagen innfører ulike kontaktreduserende tiltak.

Ved grønt nivå oppfordres ansatte om å unngå håndhilsning og klemming, men ut over det kan barnehagehverdagen organiseres som vanlig.

Ved gult nivå regnes hver enkelt avdeling i barnehagen som en egen kohort, det vil si en fast gruppe av barn og ansatte. Det er ønskelig at de ansatte legger til rette for avstand mellom de ulike kohortene, også på uteområdene. De barnehageansatte må også sørge for at det ikke oppstår trengsel eller store samlinger i barnehagen.

Ved rødt nivå strammes tiltakene ytterligere inn. Barn skal nå deles inn i enda mindre kohorter og barnehagene må vurdere om det kan være nødvendig å innføre ulike oppmøtetider for barna.

For å overholde rådet om å unngå trengsel har mange barnehager innført egne retningslinjer, og flere av dem gjelder også foreldre. Dette kan for eksempel være regler rundt henting og levering. Flere barnehager har bestemt at dette kun skal skje utendørs, gjerne på et eget dedikert sted på uteområdet eller ved porten. Andre har innført en regel om at det maks får oppholde seg to voksne i garderoben av gangen. Mange barnehager tilstreber å ha barna ute så mye som mulig, gjerne hele dagen. Som forelder må du derfor sørge for at barnet har gode uteklær og nok skiftetøy.

En rekke foreldremøter har nok blitt avlyst i kjølevannet av covid-19, men de barnehagene som har klart å gjennomføre foreldremøter har hatt dem utendørs eller satt et krav om at kun én forelder kan bli med på møtet.

Merk alt av klær og utstyr med navnelapper

For å lette og opprettholde renholdet i barnehagen har mange innført restriksjoner på hva som kan ligge igjen i garderoben. Dette innebærer ofte at skifteklær eller yttertøy må sendes hjem med barnet. En del har også sett seg nødt til å begrense eller helt kutte matserveringen, slik at barna må ta med seg alt av mat og drikke hjemmefra.

Alle disse nye retningslinjene gjør naturlig nok hverdagen ekstra hektisk for de ansatte i barnehagene. Det kan fort bli mye å holde styr på, spesielt dersom det er flere matbokser per barn og skiftetøy som skal sendes hjem med barnet hver eneste dag.

Dersom du er en av dem som tidligere har slurvet litt med merkingen av barnas tøy, kan du trøste deg med at du slett ikke er alene. Oppfordring om å merke barnehageklær og barnehageutstyr har nemlig i årevis vært en gjenganger på barnehagenes foreldremøter. Om du kjenner litt på dårlig samvittighet over dette bør koronapandemien være en ypperlig mulighet til forbedring, gjennom at du sørger for at alt av barnehageutstyr og barnehageklær tydelig merkes med barnets navn.

Skiftetøy og uteklær kan merkes med navnelapper som ikke faller av og som tåler alle de ekstra maskinvaskene som må til under en pandemi. Store selvklebende navnelapper er spesielt fine til matbokser og drikkeflasker.

Korona gjør det viktigere enn noen gang å merke tøy og ting med navnelapper

La håndvask bli en naturlig del av hverdagen

Enkelte hevder at 2020 var det året hvor vi alle lærte oss hvordan vi skulle vaske hendene våre og selv om det nesten har blitt gjentatt i det kjedsommelige; det er ikke til å komme ifra at håndvask er et av de absolutt mest effektive virkemidlene for å stoppe smitte av korona.

Håndvask i barnehagen er for øvrig ikke bare viktig for å unngå covid-19. I en forskningsoppsummering fra Folkehelseinstituttet så de på hvilken effekt et ekstra fokus på håndvask og opplæring i smittevern hadde for sykdomstilfeller i barnehager og på barneskoler.

Rapporten fra 2016 konkluderte med at et ekstra fokus førte til betydelig mindre forekomst av luftveisinfeksjoner og diaré, sammenliknet med andre barnehager og skoler. Ifølge forskerne kunne man forvente så mye som ti til 50 prosent færre infeksjoner blant barna.

Noe av det viktigste du som forelder kan gjøre for å begrense smitte i barnehagen er derfor uten tvil å lære barnet gode rutiner for håndvask.  Å vaske hendene etter toalettbesøk og utelek, samt før dere skal spise, bør komme som en selvfølge.

Et triks for å få barna til å vaske hendene ofte og grundig, er å gjøre det litt mer morsomt. Du kan for eksempel lage en egen «vaskesang» som varer i cirka 30-40 sekunder, noe som er anbefalt lengde på håndvasken. Et annet tips er å kjøpe inn en kul såpe eller såpedispenser og kanskje et håndkle med et motiv som barnet liker.

Men husk at barn som regel gjør hva du gjør og ikke hva du sier, så her har du som forelder en glimrende mulighet til å være tidenes beste forbilde.

Gode håndvaskrutiner er like viktig i barnehagen som alle andre steder

Slik bestiller du enkelt navnelapper til barnehagen

Navnelapper kan du bestille på navnelapper.no. Hos oss kan du enkelt velge hvilken tekst, motiv og bakgrunn du ønsker på navnelappene. Navnelappene kan klistres på alt av barnehageklær, sko og barnehageutstyr. De er slitesterke og tåler vask på 60 grader, tørketrommel og oppvaskmaskin.

Levering skjer veldig raskt og er gratis.

 

Kilder: www.fhi.no og www.udir.no

Publisert 27/10/2020

Siste innlegg fra bloggen

Laster inn..